Ben jij het zat om de zoveelste gooi naar een bepaald doel, zonder succes te moeten staken? Heb jij na 10 mislukte pogingen de hoop verloren, dat jij jouw fysieke ideaal ooit zal bereiken? En wil jij nu écht eens het gevoel van succes ervaren, door wel dat fysieke doel of die gezonde leefstijl te realiseren? Na het lezen van dit artikel is succesvol doelen stellen een fluitje van een cent en is het realiseren van doelen voor jou een kwestie van tijd, simpelweg door doelen vóór jou te laten werken.

 

Succesvol doelen stellen en realiseren 

“Een doel als; 5kg verliezen is gedoemd tot falen!”

 

Intrinsieke motivatie wakkert de vlam aan

Om succesvol doelen te stellen en te realiseren, is het zeer belangrijk om te kijken naar een toekomstige wens, een diepere motivatie of een sterk verlangen. Dit diepe verlangen vormt de ontsteking voor de vlam waarmee jij jouw doelen gaat realiseren. Dit diepe verlangen moet haalbaar zijn, maar moet jou daarentegen wel uitdagen. Elke keer wanneer jij dit toekomstbeeld visualiseert, moet jij het warm krijgen en veel positieve energie voelen om dit toekomstbeeld te realiseren. Dit diepe verlangen, toekomstbeeld of deze wens, wordt intrinsieke motivatie genoemd

De intrinsieke motivatie kan bijvoorbeeld meer aandacht zijn van het andere geslacht of meer uitstraling/zelfvertrouwen hebben. Daarentegen kan het ook iets concreets zijn, als spelen met de kleinkinderen, een marathon kunnen lopen of tot de sterkste van de sportschool behoren. Op basis van dit diepe en intrinsieke verlangen, wat jij in de toekomst wilt hebben gerealiseerd, kan jij een of meerdere doelen samenstellen.

 

 

Probeer jezelf daarnaast voor te stellen hoe het bereiken van dit doel er voor jou uitziet. Probeer jezelf te visualiseren hoe jouw leven eruitziet, wanneer jij dit doel hebt gerealiseerd en welke positieve emoties, gevoelens en omstandigheden voortkomen uit het realiseren van jouw doel. Simpel gezegd, probeer jezelf voor te stellen op welke manier het behalen van dit doel jouw leven gaat verrijken.

 

“Op deze manier kun jij doelen vóór jou laten werken.”

 

Door te visualiseren dat jij jouw doel hebt behaald en jezelf voor te stellen welke positieve impact het behalen van jouw doel heeft op jouw sociale status, emoties, gevoelens en omstandigheden, start het lichaam met de aanmaak van dopamine. Dopamine triggert vervolgens het lichaam om energie vrij te maken, voor het ondernemen van acties die bijdragen aan het realiseren van jouw doel (1). Op deze manier laat jij jouw lichaam voor je werken, om een bepaald doel te realiseren.

Deze manier van doelen stellen is fundamenteel anders dan de manier waarop de meeste mensen hun doelen stellen en succesvol proberen te realiseren. De meeste mensen baseren hun doelen namelijk op een gewenste prestatie, een extrinsieke motivatie. 5kg verliezen, meer sporten, meer aandacht voor voeding. Deze doelstellingen staan helaas niet in lijn of verbinding met en dieper lichamelijk verlangen. Mensen missen hierdoor de lichamelijk feeling met een doel. Hierdoor moeten zij zelf hard voor een doel werken, in plaats van dat zij doelen voor hen laten werken.

Voor sommige is deze wens of dit verlangen gemakkelijk te onderkennen. Voor andere daarentegen, kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Zonder dit diepere verlangen zijn jouw doelen echter leeg. Lege doelen vragen om een stuk meer discipline om gerealiseerd te worden.

 

Succesvol doelen stellen en realiseren 

Hoe jij jouw doelen opstelt, bepaalt het succes

Nadat jij jouw intrinsieke motivatie hebt bepaald, kan deze intrinsieke motivatie worden gebruikt voor het opstellen van een of meerdere doelen. Deze doelen dienen logischerwijs in lijn te zijn met jouw intrinsieke motivatie. Belangrijk voor het wel of niet slagen van jouw doelen, is de manier waarop jij deze doelen formuleert

Als jij jouw doelen werkelijk wilt realiseren, is het belangrijk dat je deze opstelt op een manier die jouw verbonden houdt aan het doel. Een eerste manier om dit te doen, is door jouw doel te formuleren, gericht op een positieve uitkomst (2). Daarnaast is het makkelijker om een doel te realiseren, wanneer dit doel is gericht op het leren van een bepaalde skill of competentie (3). Ten derde is het zaak om een doel helder te formuleren. Dit kun je doen door exact de gewenste uitkomst te formuleren (4) en specifiek te zijn (5). Tenslotte is het verstandig om jouw doel haalbaar en realistisch te formuleren (6 & 7). Een onderdeel hiervan, is dat jij achter jouw doel dient te staan.

 

 

Nemen we bovenstaande punten in acht, komen we al snel tot de conclusie dat een doel als: 5kg verliezen, gedoemd is tot falen. Deze doelstelling is te vaag geformuleerd. Hoe jij een soortgelijk doel beter kunt formuleren? Op X datum ben ik in staat om met behulp van Myfitnesspal dagelijks voldoende calorieën en eiwitten te eten, waardoor ik ben verloren.

Door dagelijks een doel aan calorieën en eiwitten te halen en dit te meten met een app als Myfitnesspal, kun jij de 5kg verliezen. Daarnaast is dit doel gericht op een positieve uitkomst en het aanleren van een skill. Ook is dit doel specifiek geformuleerd. Tenslotte geef jij jezelf ruim de tijd de benodigde skills voor het realiseren van jouw doel aan te leren. Dit maakt jouw doel haalbaar en realistisch.

 

Visualisatie is de sleutel naar het succesvol behalen van jouw doel

Probeer jezelf het gevoel voor te stellen, van het moment dat jij jouw doel realiseert. Beeld jezelf in dat jij jouw doel hebt bereikt. Denk aan alle positieve gevoelens, emoties en het geluk, die gepaard gaan met het realiseren van jouw doel. Niet soms, maar elke dag, meermaals! Visualisatie en met name het positieve gevoel wat jij daarvan krijgt, is zeer belangrijk in het realiseren van jouw doelstelling. Je zult merken dat je door deze techniek veel gemakkelijker trouw blijft aan jouw doelstelling.

 

“Dit werkt als een magneet richting jouw doel.”

 

Bovenstaande is onderdeel van een succesvolle visualisatie techniek, die mental contrasting wordt genoemd (8). Bij mental contrasting beeld jij jezelf levendig in, hoe het behalen van jouw doelstelling en het realiseren van jouw doelen er voor jou uitziet en hoe dit voelt. Dit visualiseren zorgt voor meer commitment aan het doel. Denk hier niet alleen over na, maar schrijf dit ook daadwerkelijk op.

Door de positieve uitkomst van het realiseren van jouw doel te bepalen en dit meermaals per dag te visualiseren, beschik je over meer motivatie om barrières uit de weg te ruimen. Daarnaast geef jij jezelf door positieve visualisatie het gevoel dat een doel makkelijk haalbaar is. Deze combinatie zorgt ervoor dat jij gemakkelijker trouw blijft aan het doel (9).

 

 

Naast de positieve visualisatie, denkt men binnen mental contrasting ook na over de nadelige effecten van de huidige (ongewenste) situatie. Hierdoor maakt men het contrast inzichtelijk tussen de huidige (ongewenste) situatie en al het goeds wat men kan verwachten wanneer de positieve situatie (de doelstelling) is gerealiseerd. Dit werkt als een magneet richting jouw doel.

Ook wordt er nagedacht over valkuilen en barrières, die het realiseren van de doelstellingen in de weg staan. Door valkuilen barrières te bepalen, herken jij kritieke situaties en kun jij handelingen, acties en gewoontes gaan ontwikkelen, waarmee jij deze valkuilen en barrières uit de weg gaat.

 

Omgaan met tegenslag op de weg naar het realiseren van doelen

Vergeet niet dat jij ongetwijfeld hindernissen tegen gaat komen op de weg naar jouw doel. Besef jezelf ten eerste dat deze hindernissen erbij horen en nodig zijn om de skills, ervaringen en persoonlijkheid te ontwikkelen die nodig is om jouw doelstelling te realiseren. Zie deze hindernissen dus als iets moois en laat jezelf hier niet door uit het veld slaan.

 

“Tegenslagen en valkuilen zijn absoluut niet negatief.”

 

Gedurende de visualisatie techniek van mental contrasting, heb jij al waarschijnlijk al enkele valkuilen en hindernissen bedacht, die het bereiken van jouw doel in de weg staan. Deze valkuilen en hindernissen komen haast altijd voort uit negatieve gewoontes, patronen en overtuigingen. Deze negatieve gewoontes, patronen en overtuigingen, kun je tackelen door positieve gewoontes, patronen en overtuigingen aan te leren.

Gaandeweg jouw proces, ga jij echter tegen nieuwe valkuilen en barrières aanlopen. Het is zaak om de gewoontes, patronen en overtuigingen die deze valkuilen en barrières veroorzaken, te ontdekken. Hierdoor wordt men bewust van dit patroon of de gewoonte en kan men werken aan het bekwaam worden om deze aan te pakken (de leerfases van Maslow). Zie tegenslagen en valkuilen dus niet als iets negatiefs, maar als een kans om te leren en als integraal onderdeel van het behalen van succes.

 

Leerfasen van Maslow 

Zelfreflectie is de sleutel naar het realiseren van doelen

Tenslotte is het belangrijk dat jij objectief blijft reflecteren op jouw handelen. Door middel van zelfreflectie kun jij jouw handelen sterk verbeteren. Daarnaast kun jij door middel van zelfreflectie, barrières en valkuilen beter in kaart brengen en effectieve oplossingen bedenken. Als laatste kan zelfreflectie jouw positiviteit en toewijding aan en richting jouw doel verbeteren.

Een manier om zelfreflectie toe te passen ten aanzien van jouw doel, is een weekoverzicht. Beschrijf voor jezelf op wekelijkse basis, wat er goed is gegaan en wat er minder goed is gegaan. Op basis van de goede en minder goede punten, kun jij vervolgens acties formuleren. Door deze acties uit te voeren, breng je jouw handelen stapje bij beetje beter in lijn met jouw doel en ga jij doelen als vanzelf realiseren.

 

Wil jij eindelijk eens echt serieus werk maken van jouw fysieke ambities en voorkomen dat jij voor de zoveelste keer genoegen neemt met minder resultaat? Onder begeleiding van een deskundig coach, werken aan het behalen van jouw fysieke doelen? Neem dan contact op voor Online Personal Training of Personal Training. Kom door middel van krachttraining in de kracht van je leven en ervaar een leven vol groei!

 

Conclusie: Succesvol doelen stellen en realiseren in mijn leven

Wil jij succesvol doelen stellen en realiseren, kun je dit het best doen door middel van 3 fases. Een voorbereidingsfase, een implementatie fase en een reflectiefase, waarbij de laatste 2 tegelijkertijd plaatsvinden.

In de eerste fase denk je na over een toekomstige wens, een diepere motivatie of een sterk verlangen, dit is jouw intrinsieke motivatie. Deze intrinsieke motivatie is de brandstof voor de motor op weg naar jouw doel.  Zonder deze intrinsieke motivatie, is het haast onmogelijk om zinvolle en realiseerbare doelen te stellen.

Op basis van deze intrinsieke motivatie kun jij vervolgens een of meerdere doelstellingen gaan formuleren. Het wel of niet realiseren van doelen begint al met het formuleren daarvan. Zorg ervoor dat jouw doelstelling is gericht op:

 • Het aanleren van een skill
 • Een positieve uitkomst
 • De gewenste uitkomst exact en specifiek in deze doelstelling naar voren komt
 • Haalbaar, realistisch, doch uitdagend is.

Vervolgens start de implementatie fase, waarin jij aan de slag gaat met concrete acties richting jouw doel. Visualiseer daarnaast meermaals per dag dat jij jouw doelen hebt gerealiseerd en welke positieve effecten dit teweeg brengt. Een succesvolle visualisatie techniek is mental contrasting.

Tenslotte start de reflectiefase, waarin jij gaat reflecteren op jouw handelen. Op deze manier kun jij jouw handelen beter in lijn brengen met jouw doelen en jouw doelen effectiever realiseren.

 

Bronnen

 1. Berke, J.D., (2018), What does dopamine mean?., Nature Neuroscience, 21, p. 787-793., https://doi.org/10.1038/s41593-018-0152-y
 2. Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52(12), p. 1280–1300. https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.12.1280
 3. Dweck, C. S., Setf-theories: Their role in motivation, personality, and devetopment., 1999, Philadelphia: Psychology Press.
 4. Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41(3), p. 586–598. https://doi.org/10.1037/0022-3514.41.3.586
 5. Locke, E. A., & Latham, G. P., A theory of goal setting and task performance., 1990, Englewood CHffs. NJ: Prentice-Hall.
 6. Ajzen, I., (1991), The theory of planned behavior., Organizational Behavior and Human Decision Processes., 50(2), p. 179-211., DOI: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 7. Webb, T. L., & Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 132(2), p. 249–268. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.2.249
 8. Oettingen, G., (2011), Expectancy Effects on Behavior Depend on Self-Regulatory Thought., Social Cognition¸ 18(2), DOI: https://doi.org/10.1521/soco.2000.18.2.101
 9. Oettingen, G. & Gollwitzer, P.M., Strategies of Setting and Implementing Goals. Mental Contrasting and Implication Intentions., 2010, Social psychological Foundations of Clinical Psychology, p. 114 – 135.

26 Comments

 • Alan Cork schreef:

  After I initially left
  a comment I appear to have clicked
  the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on each time a comment is added I receive four emails with the
  exact same comment.
  Perhaps there is a means you can remove me from
  that service? Appreciate it!

 • contactzrabdn schreef:

  I’m happy to welcome you!

  Sending newsletters via contact forms to the sites ofbusiness organizations via all countries and domain zones of the world in all languages.

  Your offer is sent to email of firm one hundred percent will get to inbox folder!

  2000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test:
  20000 messages on foreign zones to your email – twenty dollars.
  We need from You only E-mail, title and text of the letter.

  In our price list there are more 800 databases for all countries of the world.
  Common databases:
  All Europe 44 countries 60726150 of domains – 1100$
  All European Union 28 countries 56752547 of domains- 1000$
  All Asia 48 countries 14662004 of sites – 300$
  All Africa 50 countries 1594390 of sites – 200$
  All North and Central America in 35 countries 7441637 of sites – 300$
  All South America 14 countries 5826884 of sites – 200$
  New domains from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$
  Enterprises and organizations of Russia 4025015 – 300$
  Ukraine 1114526 of domains – 100$
  All Russian-speaking countries minus RF are 14 countries and there are 1979217 of domain names – 200$
  New domains of the RF, registered 24-48 hours ago (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  Our databases:
  WHOIS databases of domain names for all countries of the world.
  You can purchase our databases separately from newsletter’s service at the request.

  P.S.
  Please, do not respond to this letter from your electronic box, as it has been generated in automatic mode and will not reach us!
  Contact Feedback form =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/to-order/

  PRICE LIST:

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2440822 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  13623819 websites online stores Worldwide – $350

  CMS mailings:

  3dCart 14689 websites – $50
  Adobe CQ5 133567 websites – $80
  Advance 17589 websites – $50
  AdVantShop.NET 2453 websites – $30
  ALMA 7095 websites – $30
  Ametys 2389 websites – $30
  Amiro 29587 websites – $30
  Angora 20357 websites – $50
  AVS 1369 websites – $30
  BbPress 1487 websites – $30
  BESTWEB 2699 websites – $30
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Bitrix 319687 websites – $80
  Blogger 658267 websites – $80
  Blogspot 279865 websites – $80
  BuddyPress 51477 websites – $50
  Burning Board 4659 websites – $30
  Catalyst Web 11689 websites – $50
  ClassiPress 11796 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $30
  Concrete5 72100 websites – $50
  Contao 110897 websites – $80
  CONTENIDO 5069 websites – $30
  Convio 2268 websites – $30
  Coppermine Photo 1296 websites – $30
  CS Cart 11400 websites – $30
  Datalife Engine 42587 websites – $50
  Dede 230589 websites – $100
  DedeEIMS 96068 websites – $50
  DIAFAN 4058 websites – $30
  Discuz 47962 websites – $50
  Django 71167 websites – $50
  DokuWiki 9588 websites – $30
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  EasyBlog 1165978 websites – $100
  EPiServer 29876 websites – $50
  ExpressionEngine 1769823 websites – $150
  eZ Publish 5367 websites – $30
  F- 9356 websites – $30
  FireBoard 1567 websites – $30
  General Blogs 2067 websites – $30
  GetSimple 23094 websites – $50
  Host 6871 websites – $30
  HostCMS 5042 websites – $30
  HubSpot 31762 websites – $50
  i- 9438 websites – $30
  Image 1368 websites – $30
  InSales 14149 websites – $50
  InSales 11081 websites – $30
  InstantCMS 4136 websites – $30
  InteractiveBBS 32367 websites – $50
  Invision Power Board 2430 websites – $30
  IPBoard 2266 websites – $30
  IT 15189 websites – $50
  jforum 1056 websites – $30
  jobberBase 3387 websites – $30
  Joomla K2 154367 websites – $80
  Joomla 1906994 websites – $200
  Koobi 3722 websites – $30
  Liferay 5137 websites – $30
  Made Simple 20567 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MediaMaxScript 103896 websites – $80
  MediaWiki 41468 websites – $50
  Microsoft SharePoint 13198
  MODx 64023 websites – $50
  Moodle 8195 websites – $30
  Movable Type 13096 websites – $50
  MyBB 4367 websites – $30
  myUPB 3397 websites – $30
  NetCat 7294 websites – $30
  NG 18356 websites – $50
  NING 3687 websites – $30
  NopCommerce 18600 websites – $30
  Open 5916 websites – $30
  OpenCart 667000 websites – $80
  Osclass 4652 websites – $30
  osCommerce 68468 websites – $50
  OUR- 3096 websites – $30
  OXID eShop 12200 websites – $50
  Oxwall 6800 websites – $30
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 websites – $80
  php 14367 websites – $50
  php Link 2298 websites – $30
  phpBB 24400 websites – $30
  PHP-Fusion 2596 websites – $30
  PHPMelody 2365 websites – $30
  PHP-Nuke 2489 websites – $30
  PHPShop 2667 websites – $30
  PHPWeb 29789 websites – $50
  PHPWind 4032 websites – $30
  Plone 84962 websites – $50
  PowerEasy 1697 websites – $30
  Prestashop 434100 websites – $80
  Question2Answer 5598 websites – $30
  R 296498 websites – $80
  ReadyScript 6487682 websites – $80
  S.Builder 394367 websites – $80
  Shopify 6571650 sites websites – $400
  Shoutbox 145564 websites – $80
  SilverStripe 31721 websites – $50
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitecore 74861 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $30
  SMF 8111 websites – $30
  SocialGO 54267 websites – $50
  SPIP 28269 websites – $50
  Squarespace 1098231 websites – $100
  StoreLand 8257 websites – $30
  SupeSite 12367 websites – $50
  Textpattern 10900 websites – $30
  TikiWiki 1446 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  Tumblr 302357 websites – $80
  TYPO3 845009 websites – $80
  Umbraco 146064 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  VamShop 1737 websites – $30
  vBulletin 14460 websites – $30
  Volusion 16006 websites – $50
  WallpaperSiteScript 2811 websites – $30
  Weebly 191753 websites – $80
  Wix 3379081 sites websites – $250
  WooCommerce 6403862 websites – $400
  Wordpress 35354537 websites – $650
  XenForo 21105 websites – $30
  XOOPS 20467 websites – $50
  XpressEngine 8565 websites – $30
  Zen Cart 26524 websites – $30

  Country:

  .ae 200462 websites United Arab Emirates – $50
  .ae 1820 websites International zone United Arab Emirates:.com .net .biz .info .name .tel
  .ag 11931 websites Antigua & Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 21995 websites Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Republic Of Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentine Republic – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentina:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Republic Of Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 17855 websites Republic Of Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .ba 15725 websites Bosnia & Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia & Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Republic Of Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Republic Of Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Plurinational State Of Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Federative Republic Of Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zoneFederative Republic Of Brazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 99148 websites Republic Of Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Republic Of Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 Cocos Islands websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Islands- $150
  .cf 2461460 websites Central African Republic – $150
  .cg 526 websites The Democratic Republic Of The Congo – $30
  .ch 1629450 websites Swiss Confederation – $100
  .ch 205292 websites International zone Switzerland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Cote D’ivoire – $30
  .ci 112 websites International zone Ivory Coast:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Republic Of Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Republic Of Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Cameroon – $50
  .cn 23160610 websites People’s Republic Of China – $600
  .cn 1372416 websites International zone People’s Republic Of China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas – $50
  .cy 11092 websites Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Federal Republic Of Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1319155 websites Denmark – $100
  .dk 148164 websites International zone Kingdom Of Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominican Republic – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Algerian People’s – $30
  .ec 11731 websites Republic Of Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Republic Of Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 131791 websites Republic Estonia – $50
  .ee 10490 websites International zone Estonian:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites The Kingdom Of Spain – $100
  .es 683845 websites International zone The Kingdom Of Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites European Union – $150
  .eu 633384 websites International zone European Union:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Republic of Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Republic of Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites French Republic – $150
  .fr 639546 websites International zone French Republic:.com .net .biz .info .name .ge 24598 websites Republic Of Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Republic Of Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites French Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey islands – $50
  .gh 703 websites Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Republic Of Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Greece – $80
  .gr 57984 websites International zone Hellenic Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong Special Administrative Region Of China Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard and McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Honduras – $30
  .hr 75736 websites Republic Of Croatia – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia Hrvatska:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Republic Of Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Republic of Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Republic of Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites The State Of Israel – $80
  .il 38537 websites International zone Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone India:.com .net .biz .info .name .tel
  .io 496216 websites British Indian Ocean Territory – $80
  .iq 2401 websites Republic Of Iraq – $30
  .ir 574258 websites The Islamic Republic Of Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Islamic Republic Of Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italy – $150
  .it 954040 websites International zone Italian Republic:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $100
  .je 3016 websites Ireland – $30
  .jp 1825219 websites Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Republic Of Kenya – $50
  .kg 10350 websites Kyrgyzstan – $30
  .kg 664 websites International zone Kyrgyz Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Republic Of Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts and Nevis – $30
  .kr 272463 websites Republic Of Korea- $80
  .kw 484 websites The State Of Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Island Cayman – $30
  .kz 113180 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Republic Of Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka – $30
  .lt 137666 websites Republic Of Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites The Grand Duchy Of Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 86593 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites Morocco – $50
  .mc 3046 websites Monaco – $30
  .md 16730 websites Republic Of Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Republic Of Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Republic Of Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique (French) – $30
  .mr 776 websites Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Republic Of Malta – $30
  .mu 6475 websites Republic of Mauritius – $30
  .mv 1996 websites Republic Of Maldives – $30
  .mw 8579 websites Malawi – $30
  .mx 670901 websites Mexico- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 143039 websites Malaysia – $50
  .na 1094 websites Namibia – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites The Kingdom Of Norway – $80
  .no 74318 websites International zone Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Republic Of Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Republic Of Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Republic Of Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Republica Portuguesa – $80
  .pt 17691 websites International zone Portugal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Republic Of Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .re 15089 websites Reunion (French) – $50
  .ro 424401 websites Republic Of Romania – $80
  .ro 42046 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russia – $250
  .ru 514668 websites International zone Russia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwandese Republic – $30
  .sa 20421 websites Saudi Arabia- $50
  .sa 5064 websites International zone Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Republic Of Seychelles- $30
  .se 1491677 websites Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone The Kingdom Of Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Republic Of Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Republic Of Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovak Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites Republic Of San Marino – $30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sn 344 websites International zone Republic Of Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sr 580 websites Republic Of Suriname – $30
  .sv 8432 websites Democratic Republic Of El Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syrian Arab Republic – $30
  .sz 321 websites Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Islands Turks And Caicos – $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togo – $30
  .th 22368 websites Thailand- $50
  .tj 6874 websites Republic Of Tajikistan- $30
  .tj 34 websites International zone Republic Of Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau – $500
  .tl 2748 websites Democratic Republic of East Timor – $30
  .tm 6395 websites Turkmenistan- $30
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkish Republic – $80
  .tr 138818 International zone Turkish Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 553216 websites Ukraina – $80
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites United Kingdom – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 3139563 websites United States of America – $200
  .us 578927 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .uy 15571 websites Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Eastern Republic Of Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 38357 websites Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent and Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Bolivarian Republic Of Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (US) – $30
  .vn 436005 websites Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Republic Of Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Samoa – $80
  .ye 18 websites Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte (French) – $30
  .za 1008308 websites South Africa Republic – $100

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

 • Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to
  say that I’ve really enjoyed surfing around your blog
  posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again soon!

 • amazon login schreef:

  For newest news you have to go to see internet and on internet I found this web site as a finest website for most up-to-date updates.

 • Jannie Thomason schreef:

  Ver y descargar Películas y Series en Latino, Español, Subtitulado e ingles, los últimos estrenos en la mejor calidad HD sin cortes. Cuevana Online.

 • superslot pgslot schreef:

  Hi friends, how is all, and what you would like to say concerning this
  piece of writing, in my view its genuinely amazing in support of me.

 • I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog
  that’s equally educative and engaging, and let me
  tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem
  is something which too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this in my hunt for something relating to
  this.

 • free porn schreef:

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful
  lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 • mega888login schreef:

  Wow, this post is fastidious, my younger sister is
  analyzing these kinds of things, so I am going to tell her.

 • We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what
  I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to
  suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.
  Again, awesome blog!

 • Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 • Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how could i
  subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.

  I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear idea

 • Maple Sweat schreef:

  I needed to thank you for this great read!! I definitely loved every bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 • At this time it appears like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 • I am sure this article has touched all the internet viewers,
  its really really pleasant post on building up new webpage.

 • Carolyn Thow schreef:

  เปิดหลังจากนั้น เว็บตำลูกฟุตบอลออนไลน์ ใหม่เอี่ยมปัจจุบัน Richbet888 เว็บแทงลูกฟุตบอล ด้วยสัตว์สองเท้าสยาม ระวางวางใจได้รับ ไม่เป็นอันตรายมั่นใจ พร้อมสรรพถวายบริการผู้บริโภคทุกท่านแล้ว ทูเดย์ พิเศษสุดๆ ด้วยกัน โปรโมชั่นขาอีกครั้ง ลงสมัครทิ่มลูกบอลไม่มีอยู่ขั้นต่ำ เสียบลูกบอล ขั้นต่ำขจิริดมัสดก สิบ บาทา ขนาดนั้น ไม่ว่าจะคือ ลูกบอลตัวเต็ง ฟุตบอลสเต็ป ลูกฟุตบอลคณะ ก็เก่งตำลูกฟุตบอลสนนราคาสวยงาม จัดหามาทุกบิลล์ ตลอดบัญชีชื่อ เหนาะๆ ทรงเปล่ามีเงื่อนไข พันธนาการใดๆ ทั้งนั้น สิ่งของประธานมัตถกที่การลงคะแนนเสียง เว็บลูกบอล ดีๆ ก็รวมความว่าข้อคดีน่าไว้ใจสุนทรเชื่อมยกให้ โปรแตงโมชั่น มูลค่าฟุตบอล จักสวยงามเพียงไหนอย่างไรก็ตามหากเปล่า ได้มาสตางค์ครัน ก็เปล่ามีอยู่ผลประโยชน์ ริอ่านซเบท888 จึ่งจัดหามาดำเนินการการกุมมือเข้ากับ เว็บไซต์พวก ชั้นเลิศ ในที่เอเชีย แยะในที่ไม่ว่าจะหมายถึง Sbobet, Gclub, Ufabet, 77up และ Joker Gaming มาสู่ส่งให้เลือกคัดเดิมพัน กักคุมหาได้ครบถ้วน จบในที่เว็บเดียว

 • Hello there! I could have sworn I’ve visited this web
  site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll
  be book-marking it and checking back often!

 • nega888 schreef:

  Hey fantastic website! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I’ve virtually no understanding of computer programming
  however I had been hoping to start my own blog in the
  near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new
  blog owners please share. I know this is off subject
  but I simply needed to ask. Thanks a lot!

 • my webpage schreef:

  Article writing is also a fun, if you know then you can write
  or else it is complicated to write.

 • Anne Bradbury schreef:

  ดูหนังออนไลน์ HD ฟรี หนังออนไลน์ฟรี มอง หนัง เว็บหนังฟรี ที่ 700FREEHD ดูหนังผ่านเน็ต HD คือการ มอง หนัง บนเว็บไซต์ ที่มีระบบระเบียบการจัดการหนังแบบมาตฐาน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องแต่ความสะดวกสบายที่สามารถมองที่แหน่งใด ดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาสำหรับเพื่อการไปโรงหนัง แค่เพียงคุณมีโทรศัพท์มือถือ และก็อินเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้แล้ว ซึ่งผู้ให้บริการในการดูหนังผ่านเน็ต มีอีกทั้งในแบบอย่างแอปพลิเคชัน แบบอย่างเว็บ ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ได้ตามสิ่งที่จำเป็น ซึ่งแต่ละรูปแบบ แต่ละแอปพลิเคชัน หรือแต่ละเว็บไซต์ ก็มีความจำกัด แล้วก็กติกาสำหรับเพื่อการให้บริการที่นานับประการ อย่างเช่นค่าใช้สอยรายเดือน หรือการสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่จะมีการใช้งาน เว็บหนัง ที่มีผู้เข้าชมรายวันจนถึงนับไม่ถ้วน เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในยุคนี้ เนื่องด้วยเหตุการณ์ Covid-19

 • test id mega888 schreef:

  Hey there, You have done an incredible job.
  I will definitely digg it and personally suggest to my friends.

  I am sure they will be benefited from this
  site.

 • Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.

  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 • idn slot schreef:

  Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Extremely useful info specifically the ultimate phase :
  ) I take care of such information a lot. I was
  looking for this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 • idnsports schreef:

  If some one wants expert view concerning running a blog then i propose him/her to visit this web site, Keep up the pleasant job.

 • Every weekend i used to go to see this web site, because i want enjoyment, since this this site conations really nice funny data
  too.

 • Wow superb….. Mr jinn …. I am joined……

Leave a Reply

Chat openen